Maatwerk

Elke organisatie is uniek. De ontwikkeling van menselijk talent en competenties in lijn brengen met de strategische doelstellingen vraagt om een aanpak op maat. Ook een specifieke leervraag voor jezelf, je team of organisatie verlangt soms een training op maat.

Mijn-training richt zich op persoonlijke groei en talentontwikkeling. In een maatwerktraject stemmen we de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte af op die van de organisatie. Gezamenlijk inventariseren we wat de specifieke trainingsbehoeften en doelstellingen zijn. Op grond daarvan stellen we een opleidings- en ontwikkelingsprogramma op. We werken met oplossingen die precies passen bij de doelstellingen en eisen die jij hebt gesteld.

Natuurlijk vormen de programma’s van de open trainingen inspiratie voor onze maatwerktrajecten. Voor een optimaal resultaat kunnen we dat aanvullen met extra activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke intakegesprekken, assessments, leerprojecten of coaching-on-the-job.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs.


Ik heb een vraag